Bland tröjor och tavlor

Det var första gången jag ställde ut något jag skapat på textil och det är första gången som jag visade upp något som jag arbetat med för att jag tyckt det varit roligt. Innan har jag ställt ut arbeten som haft tematisk anknytning eller arbeten som på något sätt passat i min måleriutveckling.

Inte denna gång. Nu visade jag upp vad jag gjort.

Det hela började när jag gjorde tröjor och linnen till min man. Jag prövade mig fram, målade, tryckte och tecknade med textilpennor. Utifrån dessa arbeten och enorm nyfikenhet har jag kunnat göra denna utställning möjlig.

Jag har inspirerats av olika streetartkonstnärer, Basquiat, Chagall, Ulf Lundkvists Assar, serietecknare publicerade i Galago, Haitirelegionen wodou samt aborginkonst.

                                                                                                                                                   Tillbaka    start