En förenklad verklighet

Föreställande motiv

som detaljmässigt reducerats

 

                                                                                                                                                                                         tillbaka           start